Gần 60 nhà ngoại giao tìm hiểu đất nước Việt Nam

Chính trị

Gần 60 nhà ngoại giao tìm hiểu đất nước Việt Nam

(PLO)- Ngày 19- 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Chương trình Ngày tìm hiểu Việt Nam (Learning about Viet Nam Session) cho các thành viên mới thuộc đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Bản tin liên quan


Đại diện Việt Nam cung cấp thông tin về đất nước, con người…Việt Nam đến các nhà ngoại giao.

Theo đại diện ban tổ chức chương trình, hàng năm có khoảng 200 nhà ngoại giao mới sang nhận nhiệm vụ tại Hà Nội. Các nhà ngoại giao luôn có nhu cầu hiểu biết về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cũng như đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu này, Bộ Ngoại giao đã tổ chức một chương trình thường niên giới thiệu về Việt Nam (tên tiếng Anh: “Learning about Viet Nam Session”) dành cho các thành viên mới của Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội. Chương trình “Learning about Viet Nam Session - 2015" đã được tổ chức vào ngày 19- 5 tại Nhà khách Chính phủ, (số 2 Lê Thạch).

Tham gia chương trình này, có sự hiện diện của gần 60 nhà ngoại giao trong đó có nhiều đại sứ, đại diện, trưởng phái đoàn, trưởng đại diện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được cung cấp những chia sẻ hữu ích về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội, hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước cũng như đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Những nội dung trên được các đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam trình bày qua 8 chủ đề chính: Việt Nam đa dạng dưới góc nhìn về văn hóa và dân tộc học, Kinh tế Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, Chính sách đối ngoại của Việt Nam, Cơ cấu tổ chức và vai trò của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cộng đồng ASEAN 2015 và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, APEC 2017- một trọng tâm của đối ngoại đa phương Việt Nam đến 2020 ...

“Learning about Viet Nam Session” là một sáng kiến góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Nghị quyết 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình này không những giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu biết về Việt Nam, tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

V.THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM