Dự thảo thông tư quản lý hội: Can thiệp quá sâu!

Chính trị
Sáng 9-7, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN (VUSTA) đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Về độ tuổi, tiêu chuẩn người đứng đầu hội, dự thảo quy định: Độ tuổi để bầu làm người đứng đầu hội không quá 65, trừ trường hợp đặc biệt có thể đến 70 tuổi, có năng lực lãnh đạo, có uy tín và còn đủ sức khỏe…

Ông Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, cho rằng quy định về độ tuổi của lãnh đạo hội là “vi hiến, vi nghị định” vì Hiến pháp, Nghị định 45 không có quy định nào giới hạn độ tuổi tham gia, lãnh đạo hội.

Nhiều ý khác cũng không đồng tình vì cho rằng “gừng càng già càng cay”, trong đội ngũ lãnh đạo hội có nhiều học giả, các nhà khoa học - kỹ thuật đã nghỉ hưu có tầm cỡ, trí tuệ, rất tâm huyết và còn sức khỏe để cống hiến…

“Nếu giữ quy định như vậy, chúng tôi sẽ báo cáo với Quốc hội” - ông Lương Đức Trụ, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Hải Dương, gay gắt.

Soi vào dự thảo thông tư, các đại biểu đã “phát hiện” nhiều cụm từ như “phải báo cáo”, “có ý kiến đồng ý”… Chẳng hạn hội chỉ được tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kết quả xử lý, giải quyết tranh chấp nội bộ hội phải báo cáo Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành (hội có phạm vi hoạt động toàn quốc); bộ quản lý nhà nước “có trách nhiệm hướng dẫn hội hoạt động đúng các quy định của bộ”...

Ông Trần Ngọc Hùng nhận xét đây là những quy định can thiệp sâu vào hoạt động của hội, trái với nguyên tắc hoạt động của hội dựa trên sự tự nguyện, thể hiện tư duy quản lý hành chính áp đặt, cái nhìn e ngại với các hội, hiệp hội…

Trong khi đó, nội dung nhiều đại biểu quan tâm về hội đặc thù quy định tại Nghị định 45 (do Thủ tướng quy định, được nhà nước hỗ trợ kinh phí, được tham gia vào hoạch định, phản biện chính sách…) lại chưa được cụ thể hóa.

V.TIẾN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM