Đấu tranh mạnh mẽ việc xâm phạm di sản văn hóa

Chính trị
(PL)- Ngày 30- 6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp mặt thân mật 45 đại biểu Hội Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội nhân kỷ niệm 10 năm thành lập hội.

Chủ tịch nước biểu dương những đóng góp to lớn của hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Hà Nội và cả nước.

Chủ tịch nước đề nghị Hội Di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội, cũng như Hội Di sản văn hóa Việt Nam và các hội thành viên, phải mạnh mẽ đấu tranh với những việc làm xâm hại đến di sản văn hóa, truyền thống văn hóa. Chủ tịch nước cũng mong rằng trên cơ sở Luật Di sản văn hóa, các hội trên phải là lực lượng nòng cốt thúc đẩy toàn dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

BP

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM