Đà Nẵng sẽ có ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế

Chính trị
(PL)- Sáng 27-12, báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng cho biết quá trình hội nhập quốc tế của TP vẫn còn nhiều hạn chế như:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên công chức chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hội nhập quốc tế; hợp tác quốc tế vẫn còn lệ thuộc nhiều vào sự viện trợ, hỗ trợ của đối tác mà chưa chủ động đề xuất cơ chế hợp tác cùng phát triển. Trong khi đó, các thành phần kinh tế của TP cũng chưa nắm bắt và khai thác hiệu quả những cơ hội do tiến trình hội nhập quốc tế mang lại.

Thành ủy Đà Nẵng cho hay TP đã xây dựng chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, trong đó sẽ thành lập ban chỉ đạo về hội nhập quốc tế do chủ tịch UBND TP làm trưởng ban nhằm thúc đẩy các cơ chế hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập; khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực TP định hướng ưu tiên...

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM