Công tác nhân sự của BCH Trung ương XII chặt chẽ

Chính trị

Công tác nhân sự của BCH Trung ương XII chặt chẽ

(PL)- 1.587 đại biểu Đại hội XIII đã thực hiện quyền tự ứng cử và đề cử nhưng không nhiều như Đại hội XII năm năm trước.

Bản tin liên quan

Ngày 29-1, ngày làm việc thứ tư của Đại hội XIII, đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Nội dung, hình thức của ngày làm việc này là các đại biểu, trong phạm vi đoàn của mình, tiếp tục nghiên cứu tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XIII, các hồ sơ nhân sự kèm theo do Đoàn chủ tịch cung cấp.


Các đại biểu đoàn Đảng bộ TP.HCM trao đổi bên lề phiên họp sáng 29-1.
Ảnh: TTXVN

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết

Cụ thể, buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH theo mẫu phiếu của đại hội. Đây là quyền đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng và cụ thể hóa bởi Quy chế bầu cử Đại hội XIII.

Sau đó, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung).

Buổi chiều, Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) BCH Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Tiếp đó, Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Theo các đại biểu, báo cáo công tác nhân sự của BCH Trung ương khóa XII trình đại hội được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chi tiết. Phương pháp, cách làm, quy trình, thủ tục nhân sự khoa học, chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc.

Các đại biểu cho biết danh sách ứng viên ủy viên Trung ương mà Trung ương giới thiệu là 204 và 23 ủy viên trung ương dự khuyết. So với số lượng ủy viên Trung ương khóa XIII cần bầu tương ứng là 180, 20 (đã được đại hội biểu quyết sáng 28-1) thì số dư lần lượt là 13,3% và 15%.

Tài liệu, hồ sơ nhân sự các đại biểu chỉ được nghiên cứu tại phòng họp của đoàn. Vì vậy, để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lá phiếu của mình, một đại biểu có kinh nghiệm dự đại hội trước cho biết đã ghi chép lại danh sách ứng viên, nhất là những người mà mình chưa chắc chắn sẽ bỏ phiếu.

“Phải chuẩn bị kỹ như thế và thậm chí nháp trước là lấy ai, gạch ai để khi ra phiên họp toàn thể bỏ phiếu bầu sẽ chuẩn xác” - đại biểu này chia sẻ kinh nghiệm.

Không đại biểu nào tự ứng cử

Liên quan đến kết quả đại biểu thực hiện quyền ứng cử, đề cử, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, các đại biểu cho biết thông tin mà họ nắm được là không có trường hợp tự ứng cử nào. Còn đề cử thì xuất hiện ở tám đoàn đại biểu với khoảng 10 ứng viên, bao gồm cả đề cử ủy viên Trung ương dự khuyết.

Tương tự như các đại hội Đảng toàn quốc trước, ở ngày làm việc này luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các trưởng đoàn, Tiểu ban Nhân sự, Đoàn chủ tịch về tình hình ứng cử, đề cử ở các đoàn. Đoàn chủ tịch có báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử và thông qua trưởng đoàn phổ biến tới các đại biểu. Sau đó các đại biểu thực hiện quyền xin rút ý kiến ứng cử, đề cử, hoặc xin rút tên khỏi danh sách đề cử. Việc này cũng được tiến hành với các đảng viên được đề cử không phải là đại biểu đại hội.

Nhận xét về việc ứng cử, đề cử diễn ra ở Đại hội XIII, các đại biểu đều cho rằng đây là biểu hiện tính dân chủ trong sinh hoạt của Đảng. Tuy nhiên, việc giới thiệu ai vào BCH Trung ương thì ngoài yêu cầu về tiêu chuẩn, uy tín, còn phải đề xuất được vị trí công tác cho người đó. Chính vì vậy, số lượng đề cử thường không nhiều so với danh sách nhân sự mà BCH Trung ương đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

So sánh với Đại hội XII, một trưởng đoàn nói: “Tôi nhớ đại hội trước hầu hết các đoàn đều có đề cử bổ sung, còn đại hội này rất ít. Điều đó cho thấy trách nhiệm và sự thống nhất cao của các đại biểu với báo cáo công tác nhân sự của BCH Trung ương khóa XII”.

 

Hôm nay, Đại hội XIII thông qua danh sách bầu cử

Sáng nay, 30-1, các đại biểu tiếp tục làm việc tại đoàn, nghiên cứu danh sách nhân sự BCH Trung ương khóa XIII. Các đại biểu được đề cử cân nhắc việc rút hay không rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn chủ tịch sẽ tổng hợp thông tin ứng cử, đề cử cũng như thay đổi ý kiến, xin rút để tại phiên họp toàn thể Đại hội XIII buổi chiều có báo cáo chính thức, đầy đủ với 1.587 đại biểu.

Sau đó, các đại biểu sẽ bầu ban kiểm phiếu, tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung.

Sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu này, Đoàn chủ tịch sẽ lên danh sách bầu cử BCH Trung ương khóa XIII, bao gồm danh sách do BCH Trung ương khóa XII chuẩn bị và danh sách ứng cử, đề cử bổ sung vừa được đại hội thông qua.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho phiên họp toàn thể của Đại hội XIII, bỏ phiếu bầu BCH Trung ương khóa XIII vào sáng Chủ nhật 31-1.

NGHĨA NHÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM