Công nghiệp hóa không thành công nếu ngành cơ khí yếu

Chính trị
(PL)- Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển ngành cơ khí ngày 11-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng sức cạnh tranh của ngành này còn thấp.

Theo Thủ tướng, cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng, có vị trí quan trọng trong việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, ngành cơ khí chưa đạt mục tiêu đề ra, sức cạnh tranh của sản phẩm thấp… Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục những hạn chế trên để bảo đảm nhiệm vụ cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng. Vì không thực hiện được thì chiến lược công nghiệp hóa không thành công.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng giá trị sản xuất toàn ngành cơ khí năm 2012 đạt gần 700.000 tỉ đồng, trong đó sản xuất trong nước hơn 220.000 tỉ đồng. Ngành cơ khí trong nước mới đáp ứng chưa tới 33% nhu cầu (thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 45%-50%). Năm 2013, nhập siêu ngành này tương đối lớn (hơn 10 tỉ USD).

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM