Công khai chính sách hỗ trợ các loại xe bị ngưng lưu hành

Chính trị
(PL)- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan của địa phương công khai hóa việc thực hiện chính sách hỗ trợ với các loại xe bị đình chỉ tham gia giao thông (gồm xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có công văn yêu cầu như trên.

Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công an và chính quyền các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tục lưu hành các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ lưu thông nêu trên.

ĐL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM