Công bố danh sách 83 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An

Đ.LAM
Đ.LAM
Thứ Sáu, ngày 28/5/2021 - 20:27

(PLO)- Hơn 2 triệu cử tri ở Nghệ An đã bầu 13 đại biểu vào Quốc hội khóa XV và 83 đại biểu HĐND tỉnh, 736 đại biểu HĐND huyện và 10.991 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Chiều 28-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 120 công bố kết quả bầu cử và danh sách 83 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Cử tri ở miền núi tỉnh Nghệ An đi cầu cử sớm vào ngày 21-5. 

Tỉnh Nghệ An có có hơn 2.073.328 cử tri trên 2.095.831 trong danh sách đi bầu đạt 98.93% cử tri trong danh sách đi bầu cử; có hai huyện đạt 100% cử tri đi bầu là huyện miền núi Quỳ Châu và thị xã Cửa Lò; huyện có số cử tri đi bầu thấp nhất là huyện Diễn Châu 96,94%.

Với tỷ lệ cử tri Nghệ An đi bỏ phiếu đạt 98,93% là cao nhất so với các kỳ bầu cử gần đây.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở tỉnh Nghệ An đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định của Luật và đảm bảo thực hiện phù hợp trong tình hình dịch COVID-19. Trên địa bàn Nghệ An, không có đơn thư khiếu nại, phản ánh về nghiệp vụ công tác bầu cử.


Đại biểu trẻ- chị Trần Thị Khánh Linh trúng đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo Nghị quyết, kết quả bầu cử, cử tri toàn tỉnh Nghệ An đã bầu 13 đại biểu tỉnh Nghệ An vào Quốc hội khóa XV và 83 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, 736 đại biểu HĐND huyện và 10.991 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Trong 83 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 có 23 đại biểu nữ  (chiếm 27,71%); dân tộc thiểu số 11 đại biểu (13,25%); trẻ tuổi 11 đại biểu (13,25%); ngoài Đảng 7 đại biểu (8,43%); tái cử 25 đại biểu (30,12%); tôn giáo 2 đại biểu (2,41%).

Về Thành phần, cơ quan Đảng 23 đại biểu (chiếm 27,71%); chính quyền 33 đại biểu (39,76%); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 17 đại biểu (20,48); TAND một đại biểu (1,20%); VKSND một đại biểu (1,20%); Quân đội và Công An 2 đại biểu (2,41%); Cơ quan, đơn vị khác 6 đại biểu (7,23%).

Danh sách 83 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII: 


 

Đ.LAM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục