Công an phải thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân

Chính trị
Theo TTXVN, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng đã diễn ra trong năm ngày (từ ngày 29-8–2-9).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, khẳng định Hội nghị kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương. Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; kiên quyết chống tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân; tích cực khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an.

PL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM