Chương trình hành động của ứng cử viên Trần Đại Quang

TÁ LÂM
TÁ LÂM
Thứ Hai, ngày 9/5/2016 - 10:05

(PLO)- Chủ tịch nước Trần Đại Quang cam kết trước cử tri quận 1 (TP.HCM) sẽ chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Sáng 9-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1.

Đơn vị bầu cử số 1 có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, GS-TS Trần Đông A - giảng dạy tại BV Nhi đồng 2 TP, bà Đặng Thị Thúy Dung - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định, Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP và ông Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại hội nghị tiếp xúc với cử tri quận 1, TP.HCM.

Nêu chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vinh dự được Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại TP.HCM - một trong những đô thị lớn nhất cả nước, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đối ngoại, an ninh, quốc phòng.

“Nếu được cử tri TP.HCM tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi xác định đây là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng trong thời kỳ mới cũng như trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri” - Chủ tịch nước nói.

Ông Trần Đại Quang cho biết ông sẽ tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Ông cũng sẽ nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh. “Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tranh thủ tối đa các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân” - Chủ tịch nước nói.

Ngoài ra, ông Trần Đại Quang cũng sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm cầu nối giữa TP.HCM với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch nước còn cho biết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM sẽ phối hợp các bộ, ngành trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù cho TP.HCM. 

TÁ LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục