Chưa có điều kiện thực tế thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm

THU NGUYỆT
THU NGUYỆT
Thứ Tư, ngày 23/3/2016 - 06:15

(PL)- Đánh giá về hoạt động của QH khóa XIII, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng (ảnh) cho rằng nhiệm kỳ này đã “đánh dấu một dấu mốc lịch sử” khi lần đầu tiên QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.


Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục... Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thúc đẩy những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, tạo chuyển biến rõ rệt trong trong một số ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch QH cũng cho rằng hoạt động giám sát của QH tiếp tục được đổi mới, tăng cường theo hướng ngày càng hiệu quả hơn… Tuy nhiên, việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc có nội dung chưa thực sự quyết liệt, có không ít vụ việc, vấn đề bất cập còn tồn tại chậm được giải quyết, tiếp tục gây bức xúc trong đời sống xã hội.

Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri chưa đạt yêu cầu; giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được thực hiện tốt và kết quả thấp. Bên cạnh đó, một số quy định của pháp luật về giám sát như việc cử tri bãi nhiệm đại biểu QH, việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn chưa có điều kiện thực tế để thực hiện...

THU NGUYỆT

Thủ môn Aston Villa thách thức Ronaldo đá phạt đền

Chủ Nhật, ngày 26/9/2021

(PLO)- Người gác đền Emiliano Martinez của Aston Villa đã thách thức Cristiano Ronaldo bước lên và thực hiện quả phạt đền thay vì Bruno Fernandes trong thất bại sốc của Manchester United dưới tay Aston Villa vào đêm 25-9.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục