Chủ tịch nước công bố chín luật

Chính trị
(PL)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014.

Theo đó, công dân phải tạm trú từ một năm trở lên mới được đăng ký thường trú vào huyện, thị xã và từ hai năm trở lên nếu vào quận thuộc TP trực thuộc trung ương (luật hiện hành chỉ quy định chung cho các trường hợp là một năm).

Cùng được công bố trong lần này còn có tám luật quan trọng khác là Luật sửa đổi luật Luật Doanh nghiệp, Luật Phòng chống khủng bố, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật sửa đổi Luật Thuế GTGT, Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Phòng chống thiên tai, Luật Hòa giải cơ sở. Hầu hết các luật đều có hiệu lực thi hành từ 1-1-2014.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM