Chấm dứt việc cán bộ tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm

Chính trị
(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp 2013.

Theo đó, phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh phải bố trí đúng, đủ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã để thực hiện nhiệm vụ được giao, chấm dứt việc cán bộ tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.

Phó thủ tướng yêu cầu ngành tư pháp đẩy mạnh kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại một số bộ ngành địa phương, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực kinh tế-xã hội có nhiều bức xúc. Phó thủ tướng nhấn mạnh ngành tư pháp phải gương mẫu, thực hiện nghiêm việc không uống rượu bia trong giờ hành chính, các sở Tư pháp báo cáo UBND các tỉnh phát động phong trào này tại địa phương mình.

LH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM