Cán bộ còn ngồi ở trụ sở ủy ban nhiều

Chính trị
(PL)- “Cán bộ còn ngồi ở trụ sở ủy ban nhiều; ít đi xuống dân để nắm tình hình thực tiễn mà chỉ nghe báo cáo từ dưới lên thôi”

- đại diện khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức phát biểu tại hội nghị sơ kết việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, sáng 13-11.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Văn Hải cũng cho rằng: Cán bộ MTTQ cần phải xuống cơ sở, sát dân nhiều hơn nữa. Nhất là trước khi làm việc gì có ảnh hưởng, tác động tới đời sống của dân chúng thì phải tổ chức lấy ý kiến của dân về việc đó.

Theo dự thảo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thì chủ đề của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

M.CƯỜNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM