Cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Việt Tiến

Chính trị
Ngày 28/8, tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Việt Tiến.

Nhiệm vụ của ông Nguyễn Việt Tiến do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phân công.

Trước đó, ngày 12/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Việt Tiến. Ban Bí thư kết luận: Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy cơ quan, ông Nguyễn Việt Tiến đã thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện các dự án ODA tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18). Với cương vị là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Giao thông vận tải, ông Tiến đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên dẫn tới hậu quả là nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Giao thông vận tải của ông Nguyễn Việt Tiến (Nguồn CPV).

 

Theo website Chinh phủ - Minh Hằng (Nguồn: Quyết định 1186/QĐ-TTg) <P></P>

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM