Bộ Tư pháp là cơ quan đại diện pháp lý của Chính phủ

Chính trị
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế có hiệu lực từ ngày 3-3.

Theo đó, Bộ Tư pháp được chỉ định là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo quy chế vừa ban hành, Bộ Tư pháp còn là cơ quan chủ trì giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh khi nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ Việt Nam. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giải quyết nếu vụ kiện có liên quan đến các khoản vay, nợ của Chính phủ hoặc do Chính phủ bảo lãnh.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

Đức


"Theo đó, Bộ Tư pháp được chỉ định "là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ" chỉ đạo thống nhất công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và "là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ" trong việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thay chữ "của" bằng chữ "cho" trong tiêu đề mới đúng.

Bộ Tư Pháp bên Tư pháp, CP bên hành pháp.???

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM