Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Formosa đã chuyển 250 triệu USD

VIỆT HOA ghi
VIỆT HOA ghi
Thứ Sáu, ngày 29/7/2016 - 15:28

(PLO)- Chiều nay 29-7, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã đăng đàn Quốc hội để trình bày các vấn đề liên quan đến ngành TN&MT, đặc biệt là liên quan đến sự cố môi trường Formosa (FSH). PLO xin trích đăng nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề FSH.

Chiều nay, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà đã đăng đàn Quốc hội để trình bày các vấn đề liên quan đến ngành TNMT. Đặc biệt là liên quan đến sự cố môi trường Formosa (FSH). PLO xin trích đăng nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề FSH

 

Chiều nay, Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà đã đăng đàn Quốc hội để trình bày các vấn đề liên quan đến ngành TNMT. Đặc biệt là liên quan đến sự cố môi trường Formosa (FSH). PLO xin trích đăng nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng liên quan đến vấn đề FSH

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trả lời trước QH chiều 29-7.

Liên quan đến FSH, đến thời điểm này, Bộ TN&MT đã thu được kết quả bước đầu. Cảm ơn các đại biểu QH và nhân dân trong cả nước đã dành ý kiến ủng hộ cho việc tìm nguyên nhân sự cố của FSH. Sự chia sẻ này giúp chúng tôi làm tốt những công việc ban đầu.

Đến ngày 28-7 thì phía FSH đã chuyển cho chúng ta số tiền bồi thường ban đầu là 250 triệu USD. Đến nay, các công việc liên quan đến vấn đề bồi thường hỗ trợ cho người dân đã được Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt và Bộ NN&PTNT sẽ có báo cáo trước QH.

Tôi xin báo cáo một số công việc cụ thể mà bộ đang tiến hành rất khẩn trương:
Thứ nhất, Bộ TN&MT đang tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính với FSH với 53 sai phạm vừa rồi. Đồng thời cùng theo đó là một kế hoạch rất toàn diện về vấn đề khắc phục của FSH. Từ vấn đề kỹ thuật công nghệ cho đến các vấn đề xử lý chất thải, nước thải và khí thải.
Đồng thời triển khai các hệ thống ứng phó với sự cố môi trường như là hồ sinh học để chứa đựng nước trước khi thải ra biển độ khoảng bảy ngày và có hệ thống quan trắc trực tiếp để giám sát tất cả chỉ tiêu liên quan có thể gây ô nhiễm môi trường biển.
Thứ hai, ngay từ khi có sự cố, Bộ TN&MT và các bộ, ngành được chỉ đạo cùng với việc điều tra, đánh giá, xác định nguyên nhân thì đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và các hệ sinh thái môi trường biển. Đến nay, các điều tra này đang được tiến hành một cách bài bản, hệ thống và khoa học.
Bước đầu đã có những thông tin đưa ra, chúng tôi cho rằng các thông tin về chất lượng môi trường dự kiến khoảng ngày 15-8 sẽ thông qua hội đồng các nhà khoa học để đánh giá về mức độ và giải pháp cụ thể khắc phục ô nhiễm. Đồng thời, cũng xác định các giải pháp phục hồi các hệ sinh thái, môi trường.
Cùng đó, Bộ cũng xây dựng một dự án để giám sát và quan trắc chất lượng môi trường biển trên toàn bộ các tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng. Việc này giúp chủ động cung cấp thông tin cho người dân và đồng thời giám sát môi trường minh bạch đối với tất cả doanh nghiệp trên địa bàn.
Thời gian tới, trong việc hỗ trợ người dân, Bộ NN&PTNT sẽ có dự án liên quan đến sử dụng kinh phí bồi thường để phục hồi các hệ sinh thái biển, trên cơ sở có những đánh giá và giải pháp cụ thể.
Với sự cố FSH, ngay sau sự cố thì tạo ra một tiền lệ mới đặt ra với công tác quản lý nhà nước về TN&MT đặc biệt liên quan đến vấn đề quy chuẩn, đánh giá tác động môi trường, các quy trình giám sát đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như việc thanh, kiểm tra.

VIỆT HOA ghi

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục