Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được dùng thiết bị gây nhiễu

Chính trị
(PL)- Thủ tướng vừa ban hành văn bản quy định về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào (là thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc).

Theo đó, chỉ có Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được sử dụng thiết bị gây nhiễu nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chỉ được gây nhiễu trong phạm vi xác định, không gây nhiễu băng tần thu của trạm gốc và gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Các trường hợp sử dụng đặc biệt khác phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

DL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM