Bổ nhiệm nhiều chức vụ cấp cao trong quân đội

Chính trị
Theo TTXVN, sáng 3-7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ, thăng quân hàm cho nhiều cán bộ cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo quyết định, Trung tướng Nguyễn Thành Cung (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Cường (Chính ủy Quân khu 3) giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Đào Duy Minh (Chính ủy Quân khu 5) giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược (Phó Chính ủy Quân khu 3) giữ chức chính ủy Quân khu 3, Thiếu tướng Đinh Văn Cai (Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9) giữ chức Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Thăng (Phó Chính ủy Quân khu 1) giữ chức chính ủy Quân khu 1, Đại tá Trần Quang Phương (Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5) giữ chức chính ủy Quân khu 5 và được thăng cấp thiếu tướng, Đại tá Đỗ Căn (Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3) giữ chức phó chính ủy Quân khu 3 và được thăng thiếu tướng.

THÀNH VĂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM