Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả xử lý cán bộ

Chính trị

Bộ Chính trị yêu cầu công khai kết quả xử lý cán bộ

(PL)- Kết luận cho hay kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét.

Bản tin liên quan

Bộ Chính trị vừa có kết luận về 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kết luận do ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 1-10 trên cơ sở kết quả tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đánh giá 10 năm qua.

Xử lý nhiều vụ phức tạp, nổi cộm, tạo niềm tin cho dân

Về kết quả kiểm tra, xử lý, kết luận cho hay những năm gần đây nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Kết quả này đã tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Cùng với kết quả trên, Bộ Chính trị cũng đánh giá trong công tác kiểm tra, giám sát, “có nơi, có thời điểm” lãnh đạo chưa chủ động, thường xuyên, ráo riết, thiếu quyết liệt; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. “Kết quả kiểm tra chưa đều, có chuyển biến rõ ở cấp trung ương, các cấp khác chưa thật rõ nét”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cấp cơ sở đẩy mạnh quyết tâm hành động. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.


Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công khai kết quả xử lý kỷ luật của cán bộ, đảng viên

Về giải pháp, ngoài các yêu cầu đã được nêu và vẫn còn giá trị trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa X năm 2007, kết luận lần này của Bộ Chính trị nhấn mạnh phải công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Cùng đó là gắn công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện các nghị quyết của trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”.

Bộ Chính trị cũng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính.

Cùng đó là kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đột xuất theo chuyên đề; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

Chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực

Cũng trong kết luận này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Trong đó phải xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm; chú ý những khâu, các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực.

Để đảm đương nhiệm vụ khó khăn, phức tạp này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Ðảng và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

NGHĨA NHÂN

BÌNH LUẬN

Phạm Tiến Dũng

Có nơi, có lúc còn chạy chức, chạy quyền, bề phái, quy hoạch người thân quen, là mối nguy hiểm rất nghiêm trọng đối với công tác cán bộ và đặc biệt là ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm mất lòng tin trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tôi mong muốn quý cấp lãnh đạo xem xét kiểm tra kỹ, loại bỏ những trường hợp nêu trên.

Nguyễn Văn Hóa

Nếu không giám sát cấp địa phương thì cũng bằng không. Tôi thực hiện làm sổ hồng theo đúng qui định của pháp luật nhưng gần 2 năm vẫn chưa thực hiện được do sự nhũng nhiễu của địa phương.

Sin Hải

Tuyet voi nen Công khai minh bach o cac cap tu tw den dia phuong nhung sau mot, loi ich nhom, canh hau, be phai lay lai long tin trong nhan dan doi voi Đang

Cao Vinh

Rất hoan nghênh. Hiện tại còn 1 số địa phương chưa quán triệt,

Lê Văn Nin

công khai để dân biết, giám sát, kiểm tra là đúng rồi

Nguyễn Đình Phủ

Hoan nghênh Bộ chính trị đã ban hành YÊU CẦU CÔNG KHAI KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁN BỘ. Bởi vì nhiều năm dài cứ duy trì tình trạng xử lý cán bộ xong, rồi bưng bít thông tin, không cho báo chí công khai đăng tải. Hệ quả xấu của sự bưng bít là: không ít cán bộ bị xử lý ở nơi này, thì nơi khác trọng dụng chức vụ cao hơn. Trường hợp giống như Trịnh Xuân Thanh diễn ra dài dài, khiến cho tham nhũng, chạy quyền chạy chức càng ngày càng phát triển, táo tợn đối phó với pháp luật hết sức tinh vi, xảo trá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM