Bộ Chính trị thông qua đề án quy hoạch báo chí

Chính trị
(PL)- Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ngày 21-3 cho biết Bộ Chính trị đã thông qua đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Ban Cán sự Đảng bộ TT&TT trình lên vào ngày 12-3.

 

Trong tuần tới sẽ có thông báo kết luận của Bộ Chính trị về đề án trên.

Trước đó, đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Chính phủ trình tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trung ương sau đó khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Do vậy Trung ương đã giao tiếp tục hoàn thiện để trình Bộ Chính trị cho ý kiến thông qua. Ngày 12-3, Bộ Chính trị đã cơ bản thông qua đề án. Đến ngày 19-3, tổ biên tập đề án một lần nữa xem xét bổ sung, sửa đổi dự thảo kết luận của Bộ Chính trị.

Theo đề án, bên cạnh những thành tích đạt được, báo chí cũng có rất nhiều khuyết điểm, yếu kém. Do đó việc triển khai đề án nhằm đảm bảo cho các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng.

D.TRÍ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM