Báo Đảng miền Trung-Tây Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển, đảo

Chính trị
(PL)- Sáng 1-7, tại TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 18 với chủ đề “Báo Đảng địa phương với việc tuyên truyền phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia”.

Hội thảo đã nghe chín tham luận của đại diện các báo Đảng, phần lớn đều nhấn mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo quốc gia là đề tài thời sự lớn, vừa cấp thiết, vừa lâu dài.

Các đại biểu khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là kết quả của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Các đại biểu cam kết các báo Đảng khu vực miền Trung-Tây Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vấn đề này.

LUẬN NGỮ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM