Bài học từ Hiệp định Geneva cần vận dụng cho hiện tại

Thứ Bảy, ngày 19/7/2014 - 06:50

(PL)- “Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng cũng sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập đất nước”, ngày 16-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định như trên tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (1954-2014).

 

Đánh giá ý nghĩa của việc ký hiệp định, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng đây là một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Chủ tịch nước, dù 60 năm đã trôi qua nhưng Hiệp định Geneva luôn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có bài học về nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt mềm dẻo về sách lược,… Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo những bài học đó trong ứng xử với tình hình căng thẳng thời gian qua ở biển Đông.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva 1954.

VIẾT THỊNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục