Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Điều hành giá

Thời sự
(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Điều hành giá do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm trưởng ban, bộ trưởng Bộ Tài chính làm phó ban.

Thành viên ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các bộ Tài chính, Công Thương, KH&ĐT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, NN&PTNT, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu giúp Thủ tướng xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; quyết định các biện pháp điều hành giá, bình ổn giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, TP thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM