Chấn chỉnh việc xử phạt tùy tiện của thanh tra ngành nông nghiệp

Thời sự
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và các sở NN&PTNT trong cả nước về việc chấn chỉnh công tác thanh tra chuyên ngành NN&PTNT.

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm của Bộ vừa qua đã phát hiện nhiều tồn tại như một số sở đã thành lập bộ phận tham mưu của chi cục, được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhưng chưa đều; biên chế cho lực lượng được giao nhiệm vụ thanh tra mỏng, nghiệp vụ chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; có thanh tra sở cùng lúc sử dụng hai loại sắc phục; việc xử phạt vi phạm hành chính còn tùy tiện…

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung cao cho nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt tập trung kiểm tra các cơ sở, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc để xử lý...

TRỌNG PHÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM