Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Thời sự
(PL)- Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay: Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

UBND TP sẽ tăng cường tuyên truyền về xây dựng, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng cũng như nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức… trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Theo đó, mọi công trình xây dựng trên địa bàn TP phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật nhà nước). Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế việc tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm.

Trách nhiệm kiểm tra, xử lý các sai phạm trong xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng sai phép là của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

 

P.CƯỜNG

BÌNH LUẬN

TL

Nhưng cũng phải tránh tình trạng nhũng nhiều từ cán bộ thanh tra khi họ có quyền tiếp cận bất cứ lúc nào. Ví dụ
_Giờ hành chính
_Mặc đồ chuyên viên
_Đeo bản tên
_Trình giấy quyết định có chữ ký của Lãnh đạo có thẩm quyền (để khi sai phạm truy ra người cầm đầu).
Những quy định trên sẽ tránh được tình trạng nhũng nhiễu. Và cũng tăng trách nhiệm công vụ khi mình làm sai trái. Người dân được phép ghi âm, ghi hình khi thanh tra đến kiểm tra sai phạm. V/V này nhằm giúp Nhà nước chấn chỉnh tình trạng tham nhũng vặt và giả mạo làm mất uy tín của Nhà nước. Vì họ dễ tiếp cận những người dân không hiểu biết bằng đủ mọi hình thức...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM