Cấp tướng trong công an phải tương xứng với nhiệm vụ

Thời sự

Cấp tướng trong công an phải tương xứng với nhiệm vụ

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên tắc, tiêu chí xác định các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng bảo đảm tương xứng giữa cấp bậc hàm với chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm số lượng cấp tướng trong công an nhân dân.

Bản tin liên quan

Sáng 20-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (CAND, sửa đổi) với 85,77% đại biểu tán thành.


Các đại biểu Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân.

Cụ thể, có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm 95,67%). 416 đại biểu tán thành (chiếm 85,77%), 40 đại biểu không tán thành và tám đại biểu không biểu quyết.

Trước đó, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Điều 16, 17 và 25 của luật này. Riêng Điều 25 có 72,99% tán thành.

Có lộ trình đưa công an chính quy về xã

Trước khi biểu quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Võ Trọng Việt trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật CAND.

Theo đó, về hệ thống tổ chức của CAND (Điều 17), một số ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động toàn diện, có lộ trình việc chính quy công an xã. Ý kiến khác đề nghị nên tổ chức thí điểm trước khi triển khai trong cả nước.

Vấn đề này, ông Võ Trọng Việt cho biết đã được UBTVQH báo cáo giải trình trước QH. Theo đó, xác định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy phải có lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ với việc thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện chính quy công an xã, thị trấn.

Tuy nhiên, để bảo đảm khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn, luật chỉ quy định có tính nguyên tắc về việc sử dụng, chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách. Việc đào tạo, bố trí sử dụng cụ thể sẽ được thể hiện trong đề án và trong chương trình, kế hoạch thực hiện chính quy công an xã.

Liên quan đến vấn đề cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan CAND (Điều 25), một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí, số lượng trung tướng, thiếu tướng, vị trí cụ thể giao Chính phủ hoặc bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể cấp bậc hàm cao nhất của từng chức vụ trong luật.

Tiếp thu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ý kiến đại biểu QH và để phù hợp với chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong CAND, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát quy định số lượng vị trí từng cấp tướng; nguyên tắc, tiêu chí xác định vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng.

Đối với đơn vị đã rõ và thực hiện ổn định trên cơ sở kế thừa Luật CAND năm 2014 thì quy định cụ thể ngay trong luật. Đối với đơn vị mới được hình thành sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì việc xác định cấp bậc hàm cấp tướng trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và giao UBTVQH quy định.

“Việc giao UBTVQH quy định như luật cũng bảo đảm phù hợp với hiến pháp, kế thừa quy định hiện hành. Căn cứ số lượng, nguyên tắc, tiêu chí đã được QH xác định, UBTVQH quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng để bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức thực hiện…” - ông Võ Trọng Việt thông tin.

Đối với ý kiến nhất trí quy định số lượng cấp tướng trong CAND. Một số ý kiến đề nghị tính toán phù hợp với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp tướng phải gắn với quân số nhất định. Do đó, đề nghị cân nhắc số lượng vị trí có trần cấp bậc hàm trung tướng, thiếu tướng.

Một số ý kiến khác đề nghị xác định số lượng vị trí cấp tướng trong CAND phù hợp với mô hình tổ chức hiện tại và bảo đảm tương đồng về số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân.

Ông Võ Trọng Việt cho biết UBTVQH thấy rằng mặc dù quy mô tổ chức của Bộ Công an được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối nhằm hướng tới mục tiêu chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhưng chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc không thay đổi.

Cẩn trọng trong việc xác định cấp hàm

Theo ông Võ Trọng Việt, việc xác định số lượng vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng phải xuất phát từ nhu cầu chỉ đạo điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an. Tiếp thu ý kiến đại biểu QH và nghiên cứu, kế thừa số lượng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng của Luật CAND hiện hành đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với ban soạn thảo, Bộ Công an rà soát vị trí có nhu cầu cấp bậc hàm cấp tướng theo mô hình tổ chức của Bộ Công an hiện nay để quy định như dự thảo luật. Theo đó, qua rà soát thì số lượng vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng đã giảm so với quy định hiện hành.

Về số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng, theo quy định của Luật CAND hiện hành có hai đơn vị (Bộ tư lệnh Cảnh vệ và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) có số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng không quá bốn, cấp tổng cục số lượng cấp phó không quá năm. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an tổ chức lại bộ máy không còn các tổng cục, các đơn vị cấp cục được sáp nhập trên cơ sở nhiều cục khác nhau mà cục trưởng các cục này đã được Luật CAND hiện hành quy định có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng.

“Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của việc chỉ đạo điều hành chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự cân đối về số lượng cấp phó của hai bộ tư lệnh và một số cục hiện nay sau khi sáp nhập được giao thực hiện nhiệm vụ của nhiều cục trước đây, UBTVQH đề nghị quy định số lượng cấp phó có cấp bậc hàm thiếu tướng của hai bộ tư lệnh và 15 đơn vị cấp cục không quá bốn, các đơn vị còn lại không quá ba…” - ông Võ Trọng Việt nói.

Về ý kiến đề nghị bỏ tiêu chí xác định cấp bậc hàm trung tướng “có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức không thay đổi hoặc thay đổi theo hướng quy mô lớn hơn kể từ ngày 6-8-2018”, một số ý kiến đề nghị cân nhắc tiêu chí để xác định cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; đề nghị bổ sung một số tiêu chí cụ thể: địa bàn có vị trí chiến lược, phức tạp và quan trọng về an ninh trật tự.

“Tiếp thu ý kiến đại biểu QH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng nguyên tắc, tiêu chí xác định các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng bảo đảm tương xứng giữa cấp bậc hàm với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm số lượng cấp tướng trong CAND, đồng thời chỉnh lý các nguyên tắc, tiêu chí như quy định của dự thảo luật tiếp thu, chỉnh lý…” - ông Võ Trọng Việt nói.

               Không quá 199 tướng công an

Điều 25. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND

1. Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau:

a) Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 06;

c) Trung tướng: Số lượng không quá 35;

d) Thiếu tướng: Số lượng không quá 157.

 

VIẾT LONG - TRỌNG PHÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM