Cần Thơ quy định chi tiết các phường, quận... được nuôi yến

NHẪN NAM
NHẪN NAM
Thứ Sáu, ngày 10/7/2020 - 14:04

(PLO)- TP Cần Thơ thông qua nghị quyết quy định cụ thể các phường, quận... được chăn nuôi gia súc, gia cầm, chim yến.

Ngày 10-7, tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần thứ 17, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP Cần Thơ.


Một nhà nuôi yến ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường); quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi trên địa bàn TP gồm: Khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, khu công trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trên tất cả các quận, huyện.

Toàn bộ các phường của quận Ninh Kiều;

Quận Bình Thủy gồm toàn bộ các phường Bình Thủy, An Thới, Trà An, ba khu vực (2, 4, 6) thuộc phường Trà Nóc, một số khu vực, tổ thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa;

Quận Cái Răng gồm toàn bộ các phường Hưng Thạnh, Hưng Phú và Lê Bình, khu vực 1 và 2 thuộc phường Ba Láng, 9 khu vực thuộc phường Thường Thạnh;

Quận Ô Môn gồm hai khu vực Hòa Thạnh, Hòa An thuộc phường Thới Hòa, từ khu vực 2 đến khu vực 4 thuộc phường Châu Văn Liêm;

Quận Thốt Nốt gồm toàn bộ phường Thốt Nốt; một số tổ, khu vực thuộc các phường Tân Lộc, Thuận An, Tân Hưng, Thới Thuận.

Toàn bộ năm thị trấn Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Thạnh An và Vĩnh Thạnh thuộc 4 huyện tương ứng của TP là Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định nêu trên.

Nghị quyết giao cho UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và sớm trình HĐND TP chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20-7-2020.

 

NHẪN NAM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục