Cần Thơ: Công sở bố trí không quá 1/3 số người làm việc trực tiếp

NHẪN NAM
NHẪN NAM
Thứ Bảy, ngày 24/7/2021 - 18:21

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan công sở bố trí không quá 1/3 số người làm việc trực tiếp tại công sở, riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế bảo đảm 100% quân số.

Ngày 24-7, UBND TP Cần Thơ có công văn về thực hiện nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị 16 tại các cơ quan, công sở gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện, xã phường, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP.


Cần Thơ yêu cầu công sở bố trí không quá 1/3 số người làm việc trực tiếp tại cơ quan. Trong ảnh: công chức phường Tân An (quận Ninh Kiều) giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: NN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin luân phiên làm việc tại nhà; Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tại liệu mật và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Cụ thể, số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của TP, riêng lực lượng vũ trang, ngành y tế bảo đảm 100% quân số.

Từng cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch đối với người ra vào trụ sở, tổ chức đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế (bằng mã QR qua các phần mềm ứng dụng), mang khẩu trang, giữ khoảng cách trong suốt thời gian làm việc tại công sở; Xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp công sở thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

Tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại công sở, hướng dẫn người dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể viết thành đơn  và gửi đến các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua email hoặc phản ánh trực tiếp đến tổng đài Dịch vụ công 1022 TP Cần Thơ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP hoặc cơ quan quản lý trực tiếp nếu không thực hiện nghiêm việc giãn cách tại công sở dẫn đến đến dịch bệnh lây lan, bùng phát tại cơ quan, đơn vị hoặc phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ công sở.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các cuộc họp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị). Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tăng cường các cuộc họp trực tuyến để kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, bảo đảm không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K.

NHẪN NAM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục