Cần kịp thời phát hiện sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm

Thời sự
(PL)- Sáng 6-8, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) họp phiên mở rộng để thẩm tra báo cáo của Chính phủ việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV.

Các đại biểu đánh giá cao Chính phủ đã nghiêm túc trong việc thực hiện các nghị quyết của QH nhưng chưa phản ánh tổng thể quá trình triển khai nghị quyết của QH, chưa cho thấy những chuyển biến trên thực tế...

Theo báo cáo của Chính phủ, sau khi có Nghị quyết 56/2017 của QH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành năm nghị định, sáu quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của một số bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tổng cục thuộc bộ.

Qua rà soát năm nghị định trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy cơ bản các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không chuyển các vụ thành cục, tổng cục; các cơ quan thuộc Chính phủ giảm số đơn vị được thành lập phòng, giảm số phòng. Các văn bản nêu trên vẫn còn một số quy định chưa đáp ứng yêu cầu là tăng tổng số phòng trong các đơn vị trực thuộc bộ, số đầu mối không tăng nhưng cũng chưa được sắp xếp để bảo đảm tinh gọn theo yêu cầu của nghị quyết. Các nghị định về cơ quan thuộc Chính phủ cũng không quy định số lượng tối đa cấp phó của đơn vị trực thuộc nên có thể dẫn đến tùy tiện khi áp dụng. Các đại biểu đề nghị cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức bởi đây là một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 56/2017.

Nhiều ý kiến đề nghị thời gian tới Bộ Nội vụ kiên quyết hơn trong việc giao biên chế cho từng địa phương, bộ, ngành. Chính phủ tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn với các tiêu chí cụ thể…

Kết luận phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo, tổng hợp thông tin đến ngày 30-8, sau đó Ủy ban Pháp luật sẽ tiến hành thẩm tra chính thức.

PV

BÌNH LUẬN

Single Firefly

Đã lâu quá rồi vẫn chưa thấy QH ta tổ chức lấy phiếu tín nhiệm? Rất mong QH sớm mở phiên chất vấn đối với các Bộ hiện đang gây nhiều dư luận trong xã hội hiện nay, cụ thể như Bộ Giáo dục đối với chuyện gian lận thi cử tại các tỉnh như Hà Gian, Sơn La và Hòa Bình! Chuyện con ông cháu cha, anh em, bà con ruột thịt cùng làm quan to trong cùng một địa phương

việt

Rất nhiều thông tin từ trung ương đến địa phương là có chạy chức, chạy quyền, nhưng cần xác đinh truy tố ai đã chạy ai đã cho chức cho quyền để giặc nội xâm giấu mặt trong hàng ngũ cán bộ công chức để hại dân hai nước.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM