Cán bộ, đảng viên phải thành thực lắng nghe ý kiến của dân

Thời sự

Cán bộ, đảng viên phải thành thực lắng nghe ý kiến của dân

(PLO)- Người luôn căn dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại phải học hỏi điều hay, điều tốt của mọi người”.

Bản tin liên quan

"Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không còn lợi ích nào khác. Đảng là đầy tớ của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật”. Đại tá, PGS-TS Đặng Bá Minh, nguyên Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị - Bộ Quốc Phòng, đã dẫn lại quan điểm trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn" diễn ra hôm nay, 14-8.

"Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại"


 Những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Theo PGS-TS Đặng Bá Minh, cần hiểu đầy đủ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Là Đảng duy nhất cầm quyền nên đội ngũ cán bộ, đảng viên rất dễ nảy sinh thói cửa quyền, kiêu ngạo, dẫn đến những trì trệ trong công tác, mất đoàn kết nội bộ, thậm chí sai lầm, không phát huy, mở rộng được dân chủ, không lắng nghe phản ánh của nhân dân, không tiếp thu ý kiến phản biện của nhân dân.

Người luôn căn dặn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ và đảng viên không được tự cao tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại phải học hỏi điều hay, điều tốt của mọi người”.

PGS-TS Đặng Bá Minh cũng dẫn lại quan điểm của Người, theo đó uy tín, sức mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền phụ thuộc vào sự vững mạnh, trong sạch của mỗi đảng viên và mỗi tổ chức Đảng.

“Trong sạch được thể hiện trước hết và nổi bật ở vấn đề tư cách, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Sự vững mạnh của Đảng còn thể hiện ở sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Đảng về quan điểm, lập trường chính trị, tư tưởng, về tính tổ chức kỷ luật, thực hành dân chủ trong Đảng, đấu tranh phê bình, tự phê bình và liên hệ mật thiết với quần chúng” - PGS-TS Đặng Bá Minh nói.

ThS Nguyễn Thị Quyên (Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) thì cho rằng khi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tinh thần là đầy tớ trung thành của nhân dân sẽ khắc phục được tâm lý tự mãn và xu hướng muốn hưởng thụ của người lãnh đạo.

“Khi trở thành Đảng cầm quyền, nếu cán bộ, đảng viên không thấm nhuần đạo đức cách mạng, không biết tôn trọng dân, không biết lắng nghe dân, không chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân rất dễ bị quyền lực làm cho tha hóa” - ThS Nguyễn Thị Quyên bày tỏ.

ThS Nguyễn Thị Quyên (Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng khi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tinh thần là đầy tớ trung thành của nhân dân sẽ khắc phục được tâm lý tự mãn.  


Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

“Phải trông ở thực lực”

Trong bài tham luận của mình, GS-NGND Vũ Dương Ninh sau khi đánh giá tầm quan trọng và sức ảnh hưởng từ di chúc của Người đã cho rằng: Những thành tựu trong sự hội nhập hôm nay chỉ có thể bền vững khi Việt Nam củng cố và tăng cường thực lực của mình.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở “Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng, mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn” - GS Vũ Dương Ninh nói.

Nói về xây dựng Đảng ta theo di chúc của Người, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hoan (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chỉ ra: Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà cả một số cơ quan cấp trên, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trước công việc được giao. Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết.

Ngoài ra, theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Hoan, hiện nay vẫn còn thiếu cơ chế để xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ công tác, kém hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM