Cách hết chức vụ trong Đảng nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú

PV
PV
Thứ Ba, ngày 15/6/2021 - 16:35

(PLO)-Nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú có nhiều vi phạm trong thu chi tài chính, không quy tụ được sự đoàn kết trong nội bộ…

Tỉnh ủy Bình Phước vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Thái Thị Mỹ Hạnh, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú.

Bà Hạnh đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy chế, quy định và quản lý tài chính của đơn vị không thực hiện đúng quy chế hoạt động của Đảng ủy, Trung tâm Y tế dẫn đến để tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không bàn bạc, trao đổi trong Ban Giám đốc để thảo luận, quyết định việc thực hiện một số công trình xây dựng tại Trung tâm Y tế.

Công tác quản lý, sử dụng tài chính để xảy ra nhiều sai phạm, bao gồm: Chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở; việc công khai tài chính đơn vị chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Năm 2018, 2019, Trung tâm Y tế huyện chậm nộp số tiền gần 400 triệu đồng; thu để ngoài sổ sách hơn 550 triệu đồng, chi để ngoài sổ sách số tiền hơn 460 triệu đồng… Đồng thuận với bộ phận kế toán lập danh sách trích lại 40% tiền nghỉ phép của người lao động sai quy định và hàng loạt vi phạm về tài chính khác.

Bà Hạnh còn chi thanh toán tiền phụ cấp cấp ủy cho bản thân gần 5 triệu đồng không đúng quy định. Không chi phụ cấp cấp ủy cho các ủy viên của Đảng bộ Trung tâm Y tế đi học tập trung theo quy định...

Theo tỉnh ủy Bình Phước, bà Hạnh với vai trò Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện không đúng quy chế của Đảng ủy, Trung tâm Y tế, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện sai các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính. Bà Hạnh không quy tụ được sự đoàn kết trong nội bộ để cơ quan, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vi phạm của bà Hạnh là nghiêm trọng làm giảm uy tín của Đảng bộ, Trung tâm Y tế huyện và cá nhân, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Từ các vi phạm trên, Tỉnh ủy Bình Phước đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà.

Theo UBKT TW

PV

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục