Bộ trưởng Tô Lâm nói về đổi mới tổ chức bộ máy

PHÚC BÌNH
PHÚC BÌNH
Thứ Ba, ngày 10/4/2018 - 01:30

(PL)- Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn.

Liên quan đến đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đang được dư luận quan tâm, ngày 9-4, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trực tiếp trả lời trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an về vấn đề này.

Giảm tầng nấc trung gian trong điều hành

Thượng tướng Tô Lâm cho biết những định hướng lớn của đề án gồm: Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cho cơ sở, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Cùng đó là không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tế; sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, TP trực thuộc trung ương với công an tỉnh/TP để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định việc triển khai thực hiện đề án là phù hợp với các chủ trương, nghị quyết về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành.

Việc này cũng không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của công an nhân dân (CAND); tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí công an xã chính quy. “Từ đó lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; khắc phục được chồng chéo, chia cắt, tăng cường cải cách hành chính; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu” - ông Tô Lâm cho hay.


Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định việc triển khai thực hiện đề án là phù hợp nhằm đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành. Ảnh: HTD

“Không có lực cản nào”

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng việc Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và ban hành nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là thận trọng, khách quan, khoa học, có sự thống nhất, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội. “Trước mắt không có lực cản nào nhưng sẽ có những khó khăn nhất định như: Phát sinh những bất cập về hệ thống cơ sở pháp lý; khó khăn trong bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; việc thực hiện chế độ chính sách, ổn định tư tưởng, tâm tư tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ...” - Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 22-NQ/TW về vấn đề này để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm rõ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời với việc này, Bộ Công an tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… Từ đó kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nâng cao uy tín và tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Tới đây, để có cơ sở cho việc triển khai đề án, nhiều quy định, chính sách được đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, thay thế, trong đó có Luật CAND, nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, quy định về tổ chức đảng trong CAND; các quy chế phối hợp, quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp và công tác cán bộ...

Bộ Công an cũng đề xuất kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực công tác công an; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng ở công an các địa phương; chủ động đề xuất và thực hiện áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo để sớm sửa đổi, điều chỉnh, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Đảng, tạo cơ sở chính thức cho các tổ chức, hoạt động của lực lượng công an. 

Bộ Công an mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó có việc triển khai thực hiện đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân về chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thể hiện sự đổi mới, bảo vệ lẽ phải, động viên, cổ vũ nhân tố mới, tích cực; đấu tranh, phản bác, loại trừ các hiện tượng, sự việc tiêu cực, giữ vững đoàn kết thống nhất trong xã hội, tạo thuận lợi và bảo vệ sự phát triển bền vững của đất nước.

PHÚC BÌNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục