Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát được 430 phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao

Thời sự

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát được 430 phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao

Đây là lần thứ hai Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Theo số liệu biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu, thì có 484 vị đại biểu có mặt tại hội trường trước khi được phát phiếu.

Bản tin liên quan

Ngày (15/11), Quốc hội bắt đầu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh. Đây là lần thứ hai Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Theo số liệu biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu, thì có 484 vị đại biểu có mặt tại hội trường trước khi được phát phiếu.


Bộ trưởng Cao Đức Phát 

Theo ban kiểm phiếu, có 11 loại phiếu theo từng chức vụ hoặc nhóm chức vụ, trên từng phiếu đã ghi rõ họ tên kèm theo các ô tương ứng ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

11 loại phiếu gồm phiếu tín nhiệm dành cho Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Theo kết quả bỏ phiếuCao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được: 206 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 41.45% tổng số đại biểu Quốc hội); 224 phiếu tín nhiệm (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội).; 54 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 10.87% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nam Phương (Nông nghiệp VN)

BÌNH LUẬN

Đỗ Quang Đán

Hai nhiệm kỳ làm bộ trưởng, xin nói thẳng là ông Cao Đức Phát chả có dấu ấn gì để lại cho cô bác nhà nông.
Nông nghiệp bao vấn đề nóng,nhà nông cứ tự bơi,cứ mãi nghèo.Vậy mà tư duy chiến lược mở lối cho nông nghiệp cho cô bác vượt lên thì chả có gì sáng cả.
Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới làm chi khi tiền ấy không đủ nhập ngô,đậu tương làm thức ăn chăn nuôi?
Cà phê 120 ngàn ha cà phê già cỗi cần tái canh thì cũng ngổn ngang bao nỗi?
Cá tra, con tôm, trái cây cứ nói sản xuất GAP mà cứ bị nước ngoài dè bỉu kia!
Ông bộ trưởng nên ngó lại chút cho nhà nông được nhờ! Nhiệm kỳ bộ trưởng thứ 2 của ông lại sắp qua rồi mà nhìn ông chả có dấu ấn gì!

Tran Nhut Cuong

Lấy phiếu tín nhiệm để làm gì vậy ta? Tin nhiệm cao thì có gì thay đổi? Nếu tín nhiệm thấp thì sao? Có phải bầu cử giữa nhiệm kỳ không? Lãnh đạo cao nhất mà tín nhiệm thấp sẽ ảnh hưởng đến vị thế quốc tế. Thực tình không hiểu? Ai chỉ cho tác dụng của phiếu tín nhiệm?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM