Bộ Tài chính yêu cầu dừng thu các loại phí cao hơn quy định

Thời sự

Bộ Tài chính yêu cầu dừng thu các loại phí cao hơn quy định

(PL)- “Việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí còn chậm, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí”.
Trong báo cáo ngày 7-7 về việc chấp hành pháp luật về phí và lệ phí tại các địa phương, Bộ Tài chính cho biết.

Cụ thể UBND nhiều tỉnh, TP chưa trình HĐND cùng cấp ban hành đầy đủ, kịp thời một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND như phí chợ; phí đo đạc, phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; lệ phí cấp phép xây dựng. Việc ban hành cơ chế quản lý thu, nộp một số loại phí, lệ phí tại các địa phương cũng chưa phù hợp; quy định thu một số loại phí, lệ phí chưa đúng thẩm quyền... Từ đó, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn; đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các loại phí, lệ phí không còn phù hợp; ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

TRÀ PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM