Bổ sung trên 770 tiến sỹ, thạc sỹ cho hệ thống chính trị

Thời sự
Sáng 18/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tiến sỹ, thạc sỹ đợt 1 năm 2014 cho học viên thuộc 14 chuyên ngành, trong đó có 5 tiến sỹ, 767 thạc sỹ.
Qua thời gian nghiên cứu, học tập tại Học viện, các học viên đã tiếp thu được từ các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện những phương pháp nghiên cứu khoa học và những tri thức có hệ thống về Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tri thức khoa học chuyên ngành.

Đây là vốn tri thức quý để các học viên tiếp tục tham gia và đóng góp có hiệu quả hơn vào công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận và hoạt động lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

Chúc mừng các tân tiến sỹ, thạc sỹ, giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế theo những mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới ngày càng cao hơn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác lý luận, cũng như đối với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nói chung.

Các cơ quan Trung ương, các địa phương, các ngành đều đang rất cần có thêm đội ngũ cán bộ làm tốt công tác trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, quản lý.

Đội ngũ cán bộ này cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ lý luận tốt, có khả năng nghiên cứu, giảng dạy cũng như tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kết quả đào tạo sau đại học của Học viện đã góp phần không nhỏ vào việc bổ sung lực lượng cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đoàn thể Trung ương và cho các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học.

Ban Giám đốc Học viện tin tưởng các học viên khi trở về công tác sẽ tích cực góp phần cùng với cơ quan, đơn vị mình tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời đóng góp có hiệu quả vào việc giải quyết những nhiệm vụ quan trọng của ngành và của địa phương, cơ sở.
Các cán bộ nhận bằng tiến sỹ, thạc sỹ sẽ là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy lý luận Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành những cán bộ gương mẫu, có năng lực tốt trong hoạt động lãnh đạo, quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của toàn bộ hệ thống chính trị./.
Theo Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

BÌNH LUẬN

Lê quang lai

Hệ thống chính trị của ta đang được bổ sung và nâng cấp trình độ nhiều cán bộ lảnh đạo có trình độ tiến sĩ thạc sĩ trở lên , nhất là các chuyên ngành về kinh tế , luật , chính trị , khoa học xã hội , hiện nay có đến hơn một nữa tiến sĩ trong bộ máy công quyền và các tập đòn kinh tế , khoảng 15.000 người , vượt xa các nước ĐNA . như thế chẳng mấy chốc kinh tế nước ta có tổng GDP vượt cả Hàn Quốc và đó là tiền đề để lên CNXH sớm nhất

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM