Bổ sung quy định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm

Thời sự

Bổ sung quy định xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm

(PLO)- Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bản tin liên quan

Sáng 17-4, tiếp tục phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.


Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Tờ trình của Chính phủ thể hiện đang có ba nội dung còn có ý kiến khác nhau. Đáng chú ý là quy định liên quan đến việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay qua tổng hợp ý kiến, các bộ, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. 

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý bởi đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm thì những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không?... 

Nêu quan điểm của Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lý giải quy định như dự thảo là phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật, đúng với tính chất của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu là “đối tượng khác” so với cán bộ, công chức.

Do đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên thực tế có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy những nội dung này Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định chi tiết ở Nghị định.

Về phía cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết Ủy ban này tán thành sự cần thiết phải bổ sung quy định trên trong dự thảo Luật để thể chế hóa yêu cầu trong nghị quyết Trung ương, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. 


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định.

Tuy nhiên, để thể hiện rõ hơn nội dung này trong dự thảo, Ủy ban Pháp luật đề nghị tách nội dung này (hiện đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Điều 84) thành điều riêng. Ủy ban Pháp luật kiến nghị quy định theo hướng: cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật. 

Cạnh đó, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và quy định về một số hình thức xử lý kỷ luật cụ thể trong Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Ông Định nói: “Tương ứng với từng đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm cần quy định hình thức kỷ luật phù hợp, bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cụ thể mà cán bộ, công chức, viên chức đó được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu”. Ông Định kiến nghị, cần quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Điều 84. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác

5. Cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 

(Dự thảo Luật)

ĐỨC MINH

BÌNH LUẬN

TRANG

Cán bộ, công chức, viên chức khi còn đương chức nếu có sai phạm, thì đơn vị quản lý trực tiếp có thể áp dụng hình thức kỷ luật họ được, nếu sai phạm đó của họ chưa đến mức độ phải xử lý bằng pháp luật. Khi họ đã nghỉ hưu, cơ quan cũ không còn quản lý họ nữa, họ về địa phương vui thú điền viên, ai sẽ kỷ luật họ về những sai phạm trước đây của họ? Nếu sai phạm trước đây của họ là vi phạm pháp luật, thì phải xử lý họ theo pháp luật, cho dù họ đã nghỉ hưu, không thể dùng kỷ luật nội bộ để thay thế cho xử theo pháp luật được. Không thể để cho bất cứ kẻ vi phạm pháp luật nào được “hạ cánh an toàn”, hòng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, bất kể kẻ đó là ai, đã nắm giữ cương vị nào.

việt

Cán bộ về hưu vẫn có lương hưu, nên thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ nghỉ hưu có vi phạm là vô hạn, cần phải thêm thu hồi toàn bộ các hình thức khen thưởng, tiền lương, có dấu hiệu vi phạm hình sự, thì chuyển cơ quan điều tra truy tố.

Võ nguyên Hồng

Cả ba hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm đều không có ý nghĩa lớn khi đương sự đã về hưu. Nên phạt tiền hoặc tù tương ứng với mức độ vi phạm mới có ý nghĩa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM