Bộ Quốc phòng ra chỉ thị chống tiêu cực trong đấu thầu

Thời sự

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa
(PLO)- Chỉ thị của Bộ Quốc phòng nghiêm cấm những người đứng đầu cơ quan, đơn vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bản tin liên quan

Bộ Quốc phòng vừa có chỉ thị nhằm duy trì, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, đấu thầu, mua sắm thường xuyên, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện nay vẫn còn tình trạng vi phạm trong quá trình tổ chức, lựa chọn nhà thầu như: Chia gói thầu để áp dụng hình thức kém cạnh tranh, gộp nhiều gói thầu khác nhau thành các gói thầu quy mô lớn nhằm hạn chế nhà thầu tham dự thầu; có biểu hiện can thiệp, tác động đến kết quả lựa chọn nhà thầu...

Chỉ thị cũng chỉ ra một số hiện tượng như cản trở việc mua hồ sơ mời thầu (HSMT) của nhà thầu, quá trình đánh giá HSMT còn mang tính chủ quan, không minh bạch...

“Cố tình loại nhà thầu vì những sai sót không nghiêm trọng hoặc bỏ qua những lỗi nghiêm trọng đối với những nhà thầu thân quen; không cho phép làm rõ HSMT nhằm loại bỏ nhà thầu; yêu cầu làm rõ những nội dung ngoài phạm vi HSMT” - chỉ thị nêu rõ.

Từ đó, Bộ Quốc phòng đưa ra nhiều biện pháp để duy trì và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, kỷ luật quân đội, khắc phục tình trạng tiêu cực, vi phạm đấu thầu hình thức trong Bộ Quốc phòng, đồng thời đảm bảo mục tiêu cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

Chỉ thị của Bộ Quốc phòng cũng nghiêm cấm những người đứng đầu cơ quan, đơn vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM