Bộ Quốc phòng lập 2 đoàn kiểm tra ứng phó bão số 9

Thời sự

Bộ Quốc phòng lập 2 đoàn kiểm tra ứng phó bão số 9

(PLO)- Bộ Quốc phòng thành lập hai đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Bản tin liên quan

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Quân khu 4, Quân khu 5, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ.

Theo đó, tập trung bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, nhất là cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú.

Rà soát phương án, chủ động sơ tán người, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm.

Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể, các đơn vị có phương án phòng chống hiệu quả; giảm thiểu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Bộ Quốc phòng thành lập hai đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa (thời gian kiểm tra bắt đầu từ 9 giờ 00 ngày 27-10-2020.

Cụ thể, đoàn 1 kiểm tra tại thành phố Đà Nẵng: Do Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu làm Trưởng đoàn; Thủ trưởng Cục Tuyên huấn làm Phó Trưởng đoàn. Thành phần gồm: Cán bộ Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Cục Dân quân tự vệ và Cục Dân vận.

Đoàn 2 kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa: Do Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm Trưởng đoàn; Thủ trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn làm Phó Trưởng đoàn. Thành phần gồm: Cán bộ Cục Tác chiến, Cục Tuyên huấn, Cục Dân quân tự vệ và Cục Dân vận.

Giao Cục Cứu hộ - Cứu nạn theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM