Bộ Nội vụ đề xuất hàng loạt nội dung vào danh mục bí mật

Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất hàng loạt nội dung vào danh mục bí mật

(PLO)- Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo trình Chính phủ quyết định danh mục bí mật nhà nước của ngành nội vụ.

Bản tin liên quan

Theo đó, danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật ngành nội vụ gồm tài liệu về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo chưa công bố hoặc không công bố…

Theo dự thảo này, danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành nội vụ gồm đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa được thông qua và chưa công bố. Đề án nhân sự cấp cao của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới do Bộ Nội vụ chuẩn bị chưa công bố.


Bộ Nội vụ đưa nhiều danh mục vào tài liệu mật. Ảnh: Internet

Tài liệu tối mật cũng được quy định cho văn bản thẩm định của Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, biên chế của công an và quân đội; tài liệu của Bộ Nội vụ về nhận xét, đánh giá cán bộ hoặc về bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ quản lý, bổ nhiệm.

Cùng đó là các tài liệu, hồ sơ, thông tin cá nhân liên quan đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đang lưu giữ tại Bộ Nội vụ trong quá trình xem xét, bầu cử, ứng cử, bổ nhiệm, xử lý kỷ luật.

Bộ Nội vụ cũng đưa vào danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành gồm đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đề án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn. Các dự án nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành nội vụ chưa công bố…

Mức độ mật cũng được áp dụng đối với hồ sơ về nhân sự đối với cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc diện Bộ Nội vụ theo dõi, thẩm định trình bổ nhiệm; tin, tài liệu về quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật cán bộ từ cấp vụ và tương đương trở lên chưa công bố. Hồ sơ cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên trở lên. Hồ sơ đảng viên cấp vụ và tương đương trở lên… cũng được liệt vào danh sách mật.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM