Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc

Thời sự

Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc

(PLO)- Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 tại TP.HCM.

Bản tin liên quan

Trong hai ngày 6 và 7-12,  Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76.

Hội nghị lần này được tổ chức tại TP.HCM, nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo; phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong lực lượng CAND.


Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Ảnh: BCA

Theo Bộ Công an, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 diễn ra trong bối cảnh Đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công và đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị sẽ kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả đạt được, chưa đạt được, làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm 2020.

Đồng thời, hội nghị sẽ nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm là bàn các giải pháp liên quan đến việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Cùng với đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… cũng được hội nghị chú trọng.

Bộ Công an nhấn mạnh việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2020 và nhìn nhận cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ở một diễn biến khác, vào chiều 7-12, Bộ Công an sẽ tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo Bộ Công an, năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của các tầng lớp nhân dân; lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Điển hình, ngành công an tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đóng góp tích cực trong xử lý các vấn đề nổi lên, bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của đất nước… 

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM