Bộ Công an nói về Luật Biểu tình, người Trung Quốc 'lập xóm'

ĐỨC MINH
ĐỨC MINH
Thứ Ba, ngày 12/5/2020 - 09:25

(PLO)- Còn nhiều vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất cao về đối tượng áp dụng, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình...

Tập hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội sau kỳ họp thứ 8, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị xem xét sớm trình Quốc hội ban hành Luật Biểu tình để công dân thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Trả lời ý kiến này, Bộ Công an cho hay thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 38/2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. 

Bộ cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, khảo sát thực tế, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... để xây dựng dự án Luật Biểu tình. Đến nay, dự thảo luật đã được các bộ, ngành tham gia ý kiến, Bộ Tư pháp thẩm định, các thành viên Chính phủ cho ý kiến. 

Tuy nhiên, theo Bộ Công an, vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất cao về đối tượng áp dụng, những trường hợp không được tổ chức, tham gia biểu tình, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình...

Cạnh đó, dự án Luật Biểu tình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, được quần chúng nhân dân rất quan tâm nên cần phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc, hoạt động chống phá. 

Mặt khác, để thực hiện có hiệu quả luật cần phải hoàn thiện các đạo luật có liên quan, như Luật Tình trạng khẩn cấp, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... 

Do đó, Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng đồng ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời gian trình dự thảo luật để có thêm thời gian nghiên cứu, thống nhất nội dung và hoàn thiện sau đó sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một số địa phương

Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị hiện nay, tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một vài địa phương...

Trả lời, Bộ Công an cho hay: Nước ta có nhiều khu dự án kinh tế, thu hút một lượng lớn người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc nhập cảnh để xây dựng, làm việc. Tại các khu dự án chưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài. 

Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh, trật tự đối với các hoạt động của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Bộ Công an đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Đặc biệt là quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm trong công an nhân dân, về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, đề xuất ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ cũng tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 4-10-2019 của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam. Trong đó tăng cường công tác nắm tình hình các cơ sở lưu trú có người nước ngoài tạm trú, các cơ sở có người nước ngoài đang lao động, làm việc các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino.

Thực hiện nghiêm, quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, lập danh sách, nắm chắc số người nước ngoài cư trú tại địa bàn.

 

'Chúng tôi đã đề nghị đưa dự luật biểu tình trở lại Quốc hội'

ĐỨC MINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục