Bộ Công an: Kiên quyết xử cán bộ suy thoái

Thời sự

Bộ Công an: Kiên quyết xử cán bộ suy thoái

(PL)- Một trong bảy giải pháp xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh là xử lý kiên quyết cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu suy thoái, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân.

Bản tin liên quan

Nhân hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII, Thượng tướng, GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, có bài viết “Xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” nêu rõ bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Pháp Luật TP.HCM lược ghi bài viết của Bộ trưởng.

Theo GS Tô Lâm, lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Hiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội. Tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ vẫn còn xảy ra. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nhiều trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp…


GS-TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TL

Trong thời gian tới, Bộ Công an tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trước hết, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác công an… Mọi hoạt động của lực lượng công an đều bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn; lấy nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc, căn cứ triển khai các hoạt động của lực lượng công an.

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kiên quyết các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái, quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân hoặc bị mua chuộc, “lợi ích nhóm”.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ… Xây dựng công an xã/thị trấn chính quy, trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là thủ trưởng, bí thư cấp ủy công an các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, nhất là những người giữ trọng trách quyết định về công tác cán bộ, là những người liêm chính, trong sạch, có bản lĩnh chính trị, không bị chi phối bởi quyền lực, lợi ích, bè cánh, êkíp…, phòng ngừa tình trạng quy trình đúng nhưng chọn cán bộ vẫn sai.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong CAND… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

HỒNG CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM