Bộ Công an đề xuất phân cấp 6 loại tai nạn giao thông

Thời sự

Bộ Công an đề xuất phân cấp 6 loại tai nạn giao thông

(PLO)- Bộ Công an đề xuất phân cấp sáu loại tai nạn giao thông, dựa theo mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Bản tin liên quan

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo lần 2 thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông (TNGT).


Bộ Công an đề xuất phân cấp sáu loại tai nạn giao thông. Ảnh: MH

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất phân cấp sáu loại TNGT, dựa trên mức độ hậu quả thiệt hại về người, tài sản.

Cụ thể, loại 1 là nghiêm trọng nhất khi có từ ba người chết trở lên, loại 2 là những vụ TNGT có hai người chết, loại 3 là những vụ có một người chết.

Tương tự, loại 4 là những vụ TNGT không có người chết, có người mất tích; loại 5 là những vụ không có người chết, không có người mất tích, có người bị thương. Cuối cùng, loại 6 là những vụ chỉ có thiệt hại về tài sản.

Đây là điểm mới so với quy định hiện hành tại Thông tư 58/2009 của Bộ Công an cùng quy định về nội dung trên. Theo đó, hiện nay TNGT được chia thành 5 loại gồm: Va chạm giao thông, TNGT gây hậu quả ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất nhiều quy định rất đáng chú ý liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT (gọi tắt là cơ sở dữ liệu – PV). Đây là hệ thống thông tin, tài liệu về TNGT được xây dựng, thu thập, xử lý bằng mạng điện tử, lưu giữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của Cục CSGT.

Bộ này quy định chi tiết trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đối với từng đơn vị, từ Cục CSGT đến Phòng CSGT Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, cuối cùng là cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT.

Trong đó, cán bộ CSGT làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết TNGT có nhiệm vụ nhập ngay thông tin ban đầu của vụ TNGT vào hệ thống cơ sở dữ liệu trong vòng 12 giờ kể từ khi xảy ra vụ TNGT theo tuyến được phân công tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra, xác minh, giải quyết vụ TNGT, cán bộ, chiến sĩ phải hoàn thành việc nhập đầy đủ thông tin vụ tai nạn vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Về phía Cục CSGT, cơ quan này có trách nhiệm tổ chức cài đặt phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu; xây dựng trung tâm dữ liệu lưu giữ, xử lý thông tin TNGT trên toàn quốc; quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc CSGT Công an các địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu...

TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM