Bỏ chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo ở vùng khó khăn

Thời sự
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Chiều 13-6, trang web Chính phủ đưa tin trên.

Theo Ủy ban Dân tộc, qua tám năm thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn đã hỗ trợ trên 40 triệu lượt người, góp phần thiết thực trong việc cải thiện đời sống của người dân thuộc hộ nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở vùng khó khăn.

Tuy nhiên, do những thay đổi về cơ chế, chính sách, sự chuyển mình của nền kinh tế, các chính sách theo quyết định này không còn phù hợp. Chủ trương của Chính phủ là giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng. Đồng thời ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn...

 

N.ANH

BÌNH LUẬN

Lsd

Kể cả bỏ luôn cụm từ " giảm nghèo bền vững"thoat nghe thấy đúng ,nhưng suy nghĩ kỹ thấy không ổn tí nào dễ bị nhầm lẫn trong chính sảch

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM