Bị CSGT bắn tốc độ, có được yêu cầu xem hình ảnh?

Thời sự

Bị CSGT bắn tốc độ, có được yêu cầu xem hình ảnh?

(PLO)- Trong dự thảo thông tư, Bộ Công an quy định rõ về quy trình xử lý vi phạm thông qua các trang thiết bị nghiệp vụ của CSGT, bao gồm máy bắn tốc độ.

Bản tin liên quan

Bộ Công an đang tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

Theo đó, Bộ Công an quy định chi tiết về quy trình kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng này.


Bị "bắn" tốc độ, người điều khiển phương tiện có quyền yêu cầu xem hình ảnh vi phạm. Ảnh minh họa

Cụ thể, CSGT vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, để phát hiện, ghi thu hành vi vi phạm của người, phương tiện tham gia giao thông; tổ chức kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có trách nhiệm hợp tác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của CSGT.

Khi kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, ghi thu được hành vi vi phạm của người và phương tiện tham gia giao thông... CSGT cần thực hiện theo quy trình chặt chẽ.

Cụ thể, CSGT phải tổ chức lực lượng dừng ngay phương tiện để kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì cho xem nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được; nếu chưa có thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu được khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị.

Trường hợp không dừng ngay được phương tiện, CSGT tiến hành xác minh và gửi thông báo bằng văn bản đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết; đồng thời cập nhật thông tin của phương tiện vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Thông tư cũng quy định kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Kết quả này được thống kê, lập danh sách, in và lưu giữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

T.PHAN

BÌNH LUẬN

minhvu

Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem hình ảnh, kết quả ghi, thu được về hành vi vi phạm thì cho xem nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi thu được; nếu chưa có thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu được khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị. Tại sao ngay thời diểm bắn tốc độ không có hình ảnh, nếu không có hình ảnh thì sao xử lý vi phạm được. Về điểm này thấy hơi kỳ kỳ. /.

dinh nguyen

Bắn tốc độ là phải có công cụ ghi thu hình ảnh vi phạm thì không thể từ chối cho người vi phạm xem bằng chứng với lý do chưa có hình ảnh chứng minh được.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM