Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Thời sự

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

(PL)- Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong lời kêu gọi phát đi từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của MTTQ Việt Nam, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày tại phiên bế mạc chiều 20-9.

Bản tin liên quan

Theo đó, sau khi được hiệp thương cử làm chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, ông Trần Thanh Mẫn đã thay mặt đại hội đọc lời kêu gọi của đại hội gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội kêu gọi thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Cùng đó là thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đang đọc lời kêu gọi của Đại hội IX. Ảnh: CHÂN LUẬN

“Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thống nhất ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đọc lời kêu gọi.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024 cám ơn đại hội đã tín nhiệm. Đây là “vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà đại hội tin tưởng giao phó” - ông Mẫn nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước. Cùng đó là nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao” - ông Mẫn phát biểu và cho hay sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Trong buổi họp báo ngay sau bế mạc đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho hay: Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, phản biện như kỳ vọng của nhân dân, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã gửi gắm.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

Hoa Tien

Biển Đông cứ tiếp tục bị lấn chiếm và bị đe doa an ninh

Tam

Rất mog nhiệm kỳ mới này MTTQ cần có tiếg nói mạh mẻ hơn về biển đôg.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM