Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống

Thời sự
(PL)- Ngày 20-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2019.

Hội nghị đánh giá những năm qua Bộ tổng tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng hải quân, cảnh sát biển, phòng không - không quân, biên phòng theo dõi, nắm chắc tình hình. Qua đó, kịp thời tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban bí thư các phương án đấu tranh phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt, trước hành động xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam của nhóm tàu khảo sát Hải dương địa chất 08 của Trung Quốc, Bộ tổng tham mưu đã tổ chức giao nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh bổ sung văn kiện tác chiến.

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới, hội nghị thống nhất đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo tình hình; không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Cùng với đó, tham mưu với Đảng, Nhà nước đầu tư cho sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng các công trình phòng thủ, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ biển và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên biển... Những việc này góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM