Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tại TP.HCM: Chờ cơ chế

Thời sự
(PL)- Bộ Xây dựng vừa có đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Qua báo cáo của đoàn công tác cho thấy tại TP.HCM, các cơ quan chức năng của TP hầu như chưa thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Nhiều trường hợp người dân đã nộp đơn mua nhà nhưng lại bị dừng với lý dođang chờ ý kiến của Thủ tướng đối với kiến nghị của UBND TP về việc chấp thuận cho TP.HCM được áp dụng cơ chế đặc thù quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước”.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng nói trên làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà và gây những khiếu nại không đáng có. Vì vậy trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

HOÀNG VÂN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM