ASEAN tăng cường hợp tác văn hóa và nghệ thuật

Thời sự
Ngày 20-4, tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật ASEAN lần thứ 6 và cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc đã bế mạc.

Với chủ đề “Nâng cao vai trò văn hóa đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN”, hội nghị đã rà soát tiến trình hợp tác văn hóa trong khuôn khổ của ASEAN và thảo luận về vai trò của văn hóa và nghệ thuật, hỗ trợ nỗ lực chung xây dựng một cộng đồng ASEAN: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng.

Lần này các bộ trưởng đồng ý tăng cường hợp tác về văn hóa và nghệ thuật đối với sự phát triển bền vững của Cộng đồng văn hóa ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Đồng thời nhất trí cao vai trò văn hóa như một trụ cột đối với sự phát triển bền vững và đồng ý về nguyên tắc Tuyên bố Huế về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN...

QA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM